Voor ondernemers

Het Recreatieschap is er ook voor ondernemers. Met verschillende tools helpt het Recreatieschap de kwaliteit van de vrijetijdssector te verbeteren.  De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector in Drenthe. Ongeveer een op de twaalf banen is te vinden in deze sector. Bovendien dragen bestedingen in de vrijetijdssector ook bij aan het op peil houden van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Om ook in de toekomst Drenthe gastvrij en aantrekkelijk te houden, meer bezoekers aan te trekken en de bestedingen te laten toenemen is meer samenwerking  en zijn investeringen nodig. Binnen het programma Vrijetijdseconomie en Fietsen wordt door de provincie Drenthe samen met partners zoals gemeenten en ondernemers, gewerkt aan de versterking van de sector. Er wordt ingezet op het versterken van marketing, promotie en (cultuur)aanbod, het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische en recreatieve (dag)voorzieningen en het vergroten van de slagvaardigheid van de sector. 

Om de kwaliteit van de sector te verhogen werken de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe samen. 

 

Hoe doen ze dat?

Het Recreatieschap heeft afgelopen jaren goede ervaringen op gedaan met het project Recreatie Expert Team.

 

 

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe