Alle projecten

Vitale Vakantieparken Drenthe

Doel

Samen met gemeenten, HISWA-RECRON, provincie Drenthe en ondernemers werkt Recreatieschap Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Die ondersteuning is er ook voor vakantieparken en campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden zich verder door te ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, begeleid naar een passende andere bestemming (transformeren).

Onderzoek

Een onderzoek uitgevoerd in 2017 door adviesbureau ZKA heeft de vitaliteit van het aanbod aan campings en vakantieparken in Drenthe in beeld gebracht:

Rapport Vitaliteit Verblijfsrecreatie Drenthe (pdf)

Gezamenlijke aanpak

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport Vitaliteit Verblijfsrecreatie Drenthe hebben de samenwerkende partijen in 2017 veelvuldig met elkaar om tafel gezeten. Hierbij zijn ook ondernemers en Verenigingen van Eigenaren aangeschoven om te praten over een gezamenlijke aanpak voor het project Vitale Vakantieparken. Deze aanpak is opgenomen in een convenant dat op 7 december 2017 is ondertekend door alle gemeenten, HISWA-RECRON en de provincie Drenthe. Lees hier het convenant. In de animatie kunt u een beeldende toelichting op het project bekijken.

In het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe hebben provincie, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en HISWA-RECRON de ambitie en doelen voor het project Vitale Vakantieparken uitgewerkt:

Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe (pdf)

Aanpak

De aanpak bestaat uit twee sporen:

  • Excelleren

Het ondersteunen van vitale parken én parken met die potentie om (weer) vitaal en eigentijds te blijven en/of te worden. Door innovatie, eigentijdse product-conceptontwikkeling wordt de kopgroep excellente bedrijven vergroot.

  • Transformeren

Het begeleiden van parkeigenaren en/of VvE’s van terreinen zonder recreatieve kwaliteit en perspectief, om transformatie naar een passende bestemming te realiseren. Door herbestemming en –ontwikkeling wordt het aandeel parken dat hun recreatief-toeristische functie heeft verloren, afgebouwd. Binnen deze opgave vallen ook de parken met een sociaal-maatschappelijke problematiek.

Met de aanpak willen de betrokken partijen de volgende doelen behalen in de periode 2018-2024:

  • meer ruimte voor ondernemerschap;
  • meer bestedingen door toeristen;
  • meer werkgelegenheid;
  • meer grip op sociale problematiek;
  • meer balans tussen vraag en aanbod.

Uitvoeringsplan

De sporen excelleren en transformeren worden samen met de doelen de komende maanden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hier worden diverse partijen bij betrokken.

Informatiefolder 'Naar een andere bestemming van uw vakantiepark'

De informatiefolder van de Taskforce Vitale Vakantieparken is bedoeld voor eigenaren en vertegenwoordigers van vakantiewoningen op parken waar een transformatie gaat plaatsvinden. De verschillende stappen van het transformatieproces en de uitgangspunten en voorwaarden voor transformatie worden hierin beschreven.

Informatiefolder 'Naar een andere bestemming van uw vakantiepark'

Projectinformatie

Participant(en): provincie Drenthe, Drentse gemeenten en HISWA-RECRON
Looptijd: 31 december 2020

Online talkshow
13-09-2020

Online talkshow

Woensdag 9 september werd in een online talkshow de laatste stand van zaken van het project besproken.

Lees verder
Informatiefolder transformatieproces
07-07-2020

Informatiefolder transformatieproces

De informatiefolder 'Naar een andere bestemming van uw vakantiepark' is beschikbaar.

Lees verder
Voorbereidingen in volle gang
14-11-2018

Voorbereidingen in volle gang

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de organisatie voor uitvoering van het actieprogramma.

Lees verder
Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.