Alle projecten

Wandelknooppunten netwerken algemeen

Het Recreatieschap ontwikkelt, realiseert en onderhoudt wandelknooppuntennetwerken door heel Drenthe. Met deze netwerken maken we het voor de wandelaar op een eenvoudige wijze mogelijk zelf een kortere of langere wandelroute op maat uit te stippelen. Het netwerk leidt de wandelaar bovendien langs de minder bekende maar schitterende plekjes van Drenthe. Bekijk de voortgang van de diverse wandelnetwerken onder het betreffende project. Het filmpje geeft uitleg over hoe het wandelknooppuntennetwerk werkt.

Aanleiding

Drenthe op een actieve manier verkennen is populair. Tijdens drie van de tien vakanties in Drenthe wordt wel eens gefietst en tijdens 58% gaat men wel eens wandelen.

 

 

Hoe werkt het

Met het wandelnetwerk bepaalt de wandelaar zelf waar en hoe lang gewandeld wordt. De route kan gestart worden vanaf elk genummerd knooppunt. Op de kaart of via de knooppuntenplanner op www.wandelnet.nl zijn de verschillende knooppuntennummers terug te vinden. Ter plaatse staat een knooppuntpaal. Hierop is een kaartje bevestigd van de omgeving met vermelding van de nabijgelegen knooppunten. De keuze in welke richting men wil wandelen wordt hier gemaakt. De wandeltracés tussen de knooppunten in zijn bewegwijzerd met witte bordjes met bruine pijlen. Bij het volgende knooppunt wordt weer de keuze gemaakt in welke richting men de route wenst te vervolgen.

Tracé

De wandeltracés van het wandelnetwerk worden ontwikkeld door Recreatieschap Drenthe. Hierbij proberen wij bestaande wandelroutes zoveel mogelijk te integreren in het wandelnetwerk of op den duur op te heffen. Vervolgens bespreken wij het concept-tracé met de betreffende gemeente en de lokale belangenverenigingen. De voorstellen van de gemeente en deze verenigingen worden in het tracé meegenomen. Bij de ontwikkeling kiezen wij zoveel mogelijk voor gras, zand- en schouwpaden. Deze paden liggen op terrein dat eigendom is van gemeenten, waterschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap en provincie Drenthe. Om het netwerk aantrekkelijk te maken, leggen we het tracé ook aan over particulier terrein.

Toestemming

In het filmje vertelt particuliere grondeigenaar en melkveehouder Wout van Dalfsen, zijn positieve ervaringen met het wandelnetwerk over zijn grond. Wij kunnen namelijk alleen met instemming van grondeigenaren een aantrekkelijk wandelnetwerk realiseren. Alle grondeigenaren worden hiervoor schriftelijk benaderd. Ook organiseren wij inloopbijeenkomsten waarbij we informatie geven en persoonlijk afspraken maken met particuliere grondeigenaren. Bij toestemming nemen wij de eventuele voorwaarden of bijzondere aandachtspunten van de grondeigenaar in acht. De grondeigenaar verleent toestemming voor: het plaatsen en onderhouden van de bewegwijzering van het wandelnetwerk en het betreden en bewandelen van zijn grond. De grondeigenaar behoudt te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. Ook als het netwerk reeds geplaatst is op zijn grond.

Plaatsing en onderhoud

De bewegwijzering bestaat uit knooppuntenbordjes op een kunststof paal van 20 x 20 x 150 cm (bovengrondse hoogte van 75 cm). En uit tracébordjes op een paaltje (10 x 10 x 120 cm) of plank (4 x 15 x 150 cm). De kleurstelling is bruin en wit. Tijdens de plaatsing wordt zorgvuldig omgegaan met de eigendommen en de belangen van de grondeigenaar. De plaatsing van de bewegwijzering wordt uitgevoerd onder leiding en verantwoording van Recreatieschap Drenthe. Daarbij wordt samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven. Voor het onderhoud wordt samengewerkt met Landschapsbeheer Drenthe. Deze organisatie faciliteert en coördineert lokale vrijwilligersgroepen met hun werk in het landschap. Deze vrijwilligers zullen de controles en het onderhoud aan het wandelnetwerk verrichten. Het onderhoud van de paden zelf blijft de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. In sommige gevallen betekenen ook lokale vrijwilligersgroepen hier iets in.

wandelknooppuntpaal

Informatievoorziening

Het wandelnetwerk wordt onder de aandacht gebracht van wandelaars met een wandelkaart, op www.drenthe.nl, www.wandelnet.nl en op informatiepanelen in het betreffende gebied. Naast de kaart en informatie over het netwerk, wordt de wandelaar verzocht zich te gedragen als gast op het perceel van de grondeigenaar, eventuele hekken te sluiten en geen afval achter te laten. Honden dienen aangelijnd te blijven nabij weilanden, op schouwpaden en in gebieden waarbij dit door de eigenaar is aangegeven. Wanneer honden helemaal niet welkom zijn op een bepaald perceel, dan wordt dit aangegeven op de kaart. Wandelen via het wandelnetwerk is te allen tijde op eigen risico.

Samenwerking

De wandelnetwerken worden onder leiding van het Recreatieschap ontwikkelt, maar hiervoor werken we uiteraard wel samen met diverse organisaties uit de omgeving van het netwerk: gemeenten, lokale belangenorganisaties, terrein beherende organisaties en ondernemers. Daarbij worden de netwerken financieel ook mede mogelijk gemaakt door de betreffende gemeenten en provincie Drenthe.

Aansluiting

Ook sluit het Drentse netwerk van wandelknooppunten aan op de netwerken in de naastgelegen provincies. Daarbij werken we nauw samen met de organisaties die in deze provincies het wandelknooppuntennetwerk aanbieden.

Stand van zaken wandelknooppunten netwerken
23-07-2020

Stand van zaken wandelknooppunten netwerken

In diverse Drentse gemeenten zijn we gestart met de ontwikkeling en aanleg van wandelknooppunten netwerken. Lees verder voor een update per gemeente.

Lees verder
Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.